Nastavení sledování objednávky

Avatar

Podle Petr Hebký

aktualizováno asi před 1 rokem

Důležitou marketingovou funkcí, kterou Vilf.io nabízí, je sledování objednávky v reálném čase pomocí transakčních notifikací. Zákazníkovi, který je zároveň odběratelem, můžete odeslat zprávu o zabalení balíčku nebo jeho předání dopravci. 

Uživatel tak bude moci zpracování objednávky sledovat v reálném čase a zároveň získáte nové odběratele.

Pokud používáte plugin Vilf.io pro WooCommerce, najdete návod pro nastavení sledování objednávky zde.

Obsah článku:

 1. Přiřazení tagů pro sledování objednávky

 2. Změna stavu objednávky – předání balíčku dopravci

 3. Tvorba a odesílání transakční notifikace

 4. Přihlášení k odběru

1) Přiřazení tagů pro sledování objednávky

Abyste zákazníkovi mohli transakční notifikace zasílat, je třeba k jeho kontaktu přiřadit při dokončení objednávky tyto tagy:

 • „lastOrderId“ – jeho hodnotou (value) je identifikační číslo (id) objednávky.

 • „lastOrderStatus“ – nese v sobě informaci o posledním stavu objednávky.

 • „lastOrderFirstName“ – přiřadí se (i s hodnotou – jménem) po zadání jména v objednávkovém formuláři.

 • „lastOrderLastName“ – přiřadí se (i s hodnotou – příjmením) po zadání příjmení v objednávkovém formuláři.

Kód vložte do hlavičky svého webu.

VilfIo.push(APP_ID).then(()=>{
    VilfIo.setTags([ 
        {
            "tag": "lastOrderId",
            "value": "0001895", 
      },
        {
            "tag": "lastOrderStatus",
            "value": "created", 
      },
        {
            "tag": "lastOrderFirstName",
            "value": "Milan", 
        },
      {
            "tag": "lastOrderLastName",
            "value": "Novák", 
        }
    ]);
});

2) Změna stavu objednávky – předání balíčku dopravci

Při změně statusu objednávky je potřeba odeslat požadavek na adresu https://vilf.io/rest-api/update-order

Součástí požadavku je kód těla a hlaviček:

 • tělo:

{

    "order_status": "shipped",

"order_id": "#idObjednavky"

}

 • hlavičky:

{

    Content-Type: application/json

       Authorization: ApiKlíčKterýVygeneruteVNastavení

}


Přístupový token (API klíč) naleznete v administraci aplikace (nastavení webu → nastavení API).

Odesláním tohoto požadavku při změně statusu zásilky se k tagu „lastOrderStatus“ přiřadí hodnota „shipped“.


3) Vytvoření transakční notifikace

Samotnou transakční notifikaci vytvoříte v sekci „automatická push zpráva“ po kliknutí na „vytvořit novou automatickou notifikaci“. Podrobné informace o automatických notifikacích najdete zde.

Odesílání push zprávy podmiňte vytvořením nebo updatem tagu „lastOrderStatus“. Využijte tyto podmínky odeslání:

 • událost, při které se push zpráva odešle: při přidání nebo úpravě tagu „lastOrderStatus“,

 • posílat push zprávu uživatelům v segmentu „předání zboží dopravci“ (viz tvorba segmentu výše).

Samotnou zprávu vytvoříte v zápatí stránky. Do titulku nebo těla zprávy můžete vložit také hodnoty tagů – např. přiřazené číslo objednávky (pomocí příkazu $[lastOrderId]) nebo jméno uživatele, pokud jej máte u jeho kontaktu přiřazený příslušný tag (pomocí příkazu $č[firstName]).

Transakční zpráva pak může vypadat např. takto:


Pro zprávu, jaká je na obrázku výše, bude mít text tuto podobu:

titulek

Právě jsme odeslali vaši objednávku

tělo notifikace

$č[firstName], vaši objednávku č. $[lastOrderId] jsme předali dopravci. O doručení Vás bude informovat.

tlačítko 1

Rozumím


Na reálnou ukázku kódu pro tagování, kterou využíváme v pluginu pro WooCommerce, se můžete podívat zde. Tento kód při změně košíku ukládá jeho obsah do tagu a po odeslání objednávky uloží do tagů informace o objednávce. Kód je použitý na této testovací stránce: https://vilfiodev.eu/wordpress/

4) Přihlášení k odběru

Pokud ještě uživatel není přihlášen k odběru notifikací, můžete jeho souhlas s odběrem získat přímo po dokončení objednávky – příslibem o okamžitém informování o předání objednávky dopravci. 

Tato žádost by se měla uživateli zobrazit jen na stránce, na kterou se uživatel dostane jen po odeslání objednávky (např. eshop.net/odeslano). Může vypadat např. takto:

Podrobný návod, jak zobrazení této žádosti na dané stránce nastavit, najdete zde.

Zároveň můžete testovat úspěšnost dvou a více různých dotazů na odběr proti sobě a posléze využívat tu, která má vyšší úspěšnost při získávání odběratelů (tzv. A/X testování).

Odpovědělo to na vaši otázku?