A/X testování dialogů pro odběr notifikací

Avatar

Podle Petr Hebký

aktualizováno asi před 1 rokem

Nastavení dotazu pro získání povolení je prvním krokem pro rozesílání notifikací. Můžete proti sobě testovat několik variant dotazů o odběr.

Tyto varianty se zobrazují náhodně, na základě statisticky relevantních výsledků pak můžete ponechat variantu s nejvyšším konverzním poměrem (nejvyšší míra počtu přihlášených ku zobrazení žádosti o odběr).

V tomto návodu se dozvíte, jak tzv. A/X testování žádosti o odběr notifikací nastavit.

Obsah článku:

  1. Zapnutí funkce A/X testování

  2. Vytvoření uvítací zprávy

  3. Vytvoření žádostí o odběr notifikací

  4. Nastavení času zobrazení

  5. Přiřazení skupin ke stránce


1) Zapnutí funkce A/X testování

Při prvním přihlášení do administrace je funkce A/X testování vypnutá. Pokud ji chcete zapnout, klikněte v menu na položku „nastavení webu“ (1) a „nastavení“ (2). Zapněte možnost „použít A/X testování dotazů“ (3) a změnu v nastavení uložte kliknutím na tlačítko „uložit nastavení“ (4).


2) Vytvoření uvítací zprávy

Vícevariantnímu dotazu pro získání povolení předchází vytvoření uvítací zprávy. Tu vytvoříte kliknutím na „získávání odběratelů“ (1) a „skupiny dotazů pro A/X testování“ (2). Následně kliknete na tlačítko „vytvořit novou skupinu dotazů“ (3).


Vytvořte titulek (4) a tělo push zprávy (5) a popř. přidejte také ikonu (6) a obrázek (7). Nakonec skupinu dotazů pojmenujte v poli „název skupiny“ (8) a klikněte na tlačítko „uložit“ (9).


3) Vytvoření a nastavení žádostí o odběr notifikací

Po vytvoření uvítací zprávy vás aplikace přesměruje na podstránku, ve které můžete vytvořenou skupinu spravovat a sledovat statistiku úspěšnosti při ziskávání povolení. 

Vlastní žádosti vytvoříte v zápatí stránky. Z hlavní stránky administrace se sem dostanete přes „získávání odběratelů“ (1) „skupiny dotazů pro A/X testování“ (2) a název vytvořené skupiny („skupinu A“) (3).


Pro vytvoření klikněte na tlačítko „přidat další“ v zápatí stránky.


Otevře se vám nové okno. V sekci „nastavení varianty dotazu“ (5) vyplňte pole „název varianty“ (6).

V poli „váha“ (7) můžete určit frekvenci zobrazování dané varianty v poměru k ostatním variantám dotazu. Např. pokud máte dva dotazy a oba mají váhu 50 %, budou se zobrazovat v poměru 1:1, tedy stejně často. Pokud má jeden dotaz váhu 80 % a druhý 20 %, budou se zobrazovat v poměru 4:1 – tzn. první dotaz se bude zobrazovat 4krát častěji.


Samotnou žádost vytvoříte pod „nastavením způsobu“. Zvolíte, zda chcete návštěvníky svého webu žádat o povolení pomocí dialogu (8) nebo výchozího dotazu (9).


Pokud zvolíte „výchozí dotaz“, bude mít dotaz základní vzhled základní vzhled definovaný prohlížečem (10). „Dialog“ vám umožní upravit si dotaz podle sebe (11) – doporučujeme proto zvolit tuto možnost.


Načíst šablonu

Při návrhu dotazu můžete vyjít ze šesti předpřipravených šablon. Vyberete je kliknutím na rozbalovací seznam s názvem „vyberte šablonu“ (12).


Textový obsah dotazu

V této sekci můžete editovat obsah dotazu pro získání povolení.

„Titulek“ (13) slouží k úpravě obsahu nadpisu, jeho zarovnání (doleva, na střed nebo doprava) a velikosti a barvy písma.

„Obsah textu“ (14) slouží k úpravě textu pod nadpisem, zarovnání tohoto textu (doleva, na střed nebo doprava) a velikosti a barvy písma.


Nastavení tlačítek

V řádku „tlačítko pro potvrzení“ (15) můžete změnit barvu pozadí tlačítko, velikost písma a textový obsah tlačítka.

V řádku „tlačítko pro odmítnutí“ (16) se můžete rozhodnout, zda chcete odmítací tlačítko zobrazit. Pokud ano, můžete editovat jeho pozadí, velikost a barvu písma a textový obsah.

Aktivováním funkce „zobrazit křížek“ (17) se v pravém horním rohu objeví křížek, umožňující uživateli zavřít dotaz.

V liště „zaoblení tlačítek“ (18) nastavíte „kulatost“ tlačítek. Vybrat můžete ze zaoblení 0 až 15 pixelů.

V liště „poloha tlačítek“ (19) nastavíte, zda budou tlačítko pro potvrzení a tlačítko pro odmítnutí vedle sebe (a jaké bude vlevo a jaké napravo) nebo pod sebou (a jaké bude nahoře, resp. dole).

V liště „zarovnání tlačítek“ (20) nastavíte, zda text tlačítek bude zarovnaný doleva, na střed nebo doprava.

Nastavení patičky

V řádku „patička“ (21) můžete aktivovat textové zápatí dotazu. Zároveň zde upravíte obsah patičky a barvu a velikost písma textu.

V liště „rámeček patičky“ (22) se můžete rozhodnout, zda chcete mít zápatí od tlačítek oddělené vodorovnou čárou. Pokud ano, vyberte v liště její šířku (1 až 15 pixelů). Pokud  rámeček patičky v dotazu mít nechcete, ponechte výchozí hodnotu 0 pixelů.


Nastavení dialogu

V této sekci je možné změnit samotný dialog (okno s dotazem).

V řádku „obrázek v pozadí“ (23) můžete do pozadí dotazu přidat např. texturu nebo fotografii. Pro její zobrazení musí být tlačítko „nezobrazovat pozadí“ vypnuté.

V barevné paletě můžete vybrat:

  • pozadí dialogu (24); funguje, pouze když je tlačítko „nezobrazovat pozadí“ zapnuté),

  • pozadí za dialogem (25); může mít určitou barvu, nebo být průhledné (v takovém případě uvidí uživatel okolo dotazu obsah stránky).

U políček „šířka dialogu“ (26) a „výška dialogu“ (27) můžete v pixelech nastavit šířku a výšku okna dotazu. Pokud ponecháte pole prázdná, rozměry dialogu se automaticky přizpůsobí rozměrům obsahu v okně.

V liště „pozice dialogu“ (28) nastavíte zarovnání okna dotazu na stránce.

Odsazení obsahu

V této sekci můžete upravit vzdálenost odsazení obsahu dotazu od okrajů okna. Do jednotlivých polí zadávejte velikost odsazení od levého (29), horního (30), praveho (31) a dolního (32) okraje v pixelech.

Dotaz si během úprav zobrazíte kliknutí na tlačítko „náhled dotazu pro odběr“ (33). Úpravy uložíte kliknutím na tlačítko „uložit dialog“ (34).

4) Nastavení času zobrazení

Po uložení dialogu na stránku, na které nastavíte čas zobrazení. Dotaz se může zobrazit ihned (1) nebo ve chvíli, kdy návštěvník ze stránky odejde (2).


Pokročilejší nastavení nabízí list „zobrazit po časové prodlevě“ (3). Dotaz se uživateli zobrazí až po určité době, kterou stráví na stránce. Tuto časovou prodlevu nastavíte v poli „časová prodleva před zobrazením dotazu“ (4). Zadaná hodnota je v milisekundách.


Druhou možností pokročilého nastavení je list „zobrazit po odscrollování“ (5). Dotaz se objeví až v okamžiku, kdy se uživatel dostane na stránce za určitý bod. Vzdálenost tohoto bodu od záhlaví stránky určíte v poli „zobrazit dotaz na odběr notifikací po odscrollování“ (6). Hodnotu zadávejte v pixelech.

Po nastavení času zobrazení vás Vilf.io přesměruje zpět na stránku dané skupiny. Frekvenci zobrazování dotazů nastavíte v zápatí, v sekci „nastavení frekvence zobrazování dotazů“ (7). Podrobného průvodce nastavením frekvence dotazování najdete zde.

Pomocí tlačítka „uživateli se náhodně střídají dotazy“ (8) můžete nastavit, zda se uživateli po prvním zobrazení dotazu bude zobrazovat stále stejná varianta, nebo zda se mu budou náhodně zobrazovat různé varianty dotazu. Nastavení frekvence dotazování uložíte kliknutím na tlačítko „uložit“ (9).

5) Přiřazení skupin ke stránce

Přiřazením skupiny ke stránce můžete omezit zobrazování dotazu pro získání povolení jen na jednu stránku (např. produkt) nebo více stránek (např. kategorie produktů a produktové stránky, které pod ni spadají).

V menu klikněte na „získání odběratelů“ (1) a následně na „přiřazení skupin ke stránce“ (2). Poté klikněte na tlačítko „přiřadit“ (3).

Do otevřeného okna vložte URL adresu stránky, na které se má daná skupina dotazů zobrazovat (4) a v rozbalovací liště zvolte „rovná se“ (5).

Pokud chcete dotazy zobrazovat na produktových stránkách určité kategorie (s adresami web.cz/kategorie/produkt1, web.cz/kategorie/produkt2, web.cz/kategorie/produkt3 atd.), vložte do políčka adresu web.cz/kategorie a v rozbalovací liště zvolte „začíná na“ (6).

Číselná hodnota v poli „pořadí“ (7) určuje, které přiřazení dostane přednost v případě, že je k jedné adrese přiřazeno více skupin. V rozbalovací liště „skupina dotazů pro odběr“ (8) přiřaďte dané URL skupinu dotazů a klikněte na tlačítko „uložit“ (9).

Přiřazení skupiny dotazů otestujete kliknutím na tlačítko „otestovat přiřazení“ (10).


Do otevřeného okna zkopírujte adresu, kterou chcete otestovat (11) a klikněte na tlačítko „test“ (12). Následně se vypíše shoda s nastavením skupin dotazů.

Odpovědělo to na vaši otázku?