Nastavení dotazu pro získání povolení a uvítací zprávy

Avatar

Podle Petr Hebký

aktualizováno asi před 1 rokem

Nastavení dotazu pro získání povolení je prvním krokem pro rozesílání notifikací.

Součástí tohoto dotazu je žádost o povolení k zasílání push zpráv – pokud uživatel jejich posílání povolí, jeho zařízení se přidá do seznamu vašich odběratelů, kterým budete moci posílat notifikace.

Po získání povolení pro zasílání push zpráv můžete uživateli zobrazit tzv. uvítací notifikaci, ve které mu např. poděkujete za přihlášení k odběru nebo sdělíte podrobnosti o obsahu, který mu budete pravidelně posílat.

Obsah článku:

 1. Počet variant dotazu pro získání povolení
 2. Jedna varianta dotazu pro získání povolení
  1. Vytvoření dotazu
  2. Nastavení zobrazení dotazu
  3. Frekvence dotazování
  4. Vytvoření a nastavení uvítací zprávy
 1. Více variant dotazu pro získání povolení
  1. Vytvoření uvítací zprávy
  2. Vytvoření a nastavení dotazu pro získání povolení
  3. Přiřazení skupin ke stránce


1) Počet variant dotazu pro získání povolení

Před samotnou tvorbou dotazu pro získání povolení je třeba se rozhodnout, zda chcete uživatelům zobrazovat jednu nebo více variant dotazu (tzv. A/X testování). Počet variant je teoreticky neomezený, pro rychlé získání statisticky relevantních výsledků ale doporučujeme začít testováním dvou variant dotazu.

Při použití více variant se návštěvníkům jednotlivé druhy dotazu budou zobrazovat náhodně. Z výsledků je pak možné určit, která varianta je úspěšnější, tzn. přesvědčí více uživatelů k souhlasu se zasíláním notifikací.

Při prvním přihlášení do administrace je funkce A/X testování vypnutá. Pokud ji chcete zapnout, klikněte v menu na položku „nastavení webu“ (1) a „nastavení“ (2). Zapněte možnost „použít A/X testování dotazů“ (3) a změnu v nastavení uložte kliknutím na tlačítko „uložit nastavení“ (4).


2) Jedna varianta dotazu pro získání povolení 

Pokud chcete návštěvníkům svého webu zobrazovat jednu variantu dotazu pro získání povolení, vypněte možnost A/X testování dotazů (viz předchozí odstavec).

2a) Vytvoření dotazu

Dotaz pro získání povolení vytvoříte kliknutím na „získávání odběratelů“ (1) a „úprava dotazu pro odběr notifikací“ (2). Následně zvolíte, zda chcete návštěvníky svého webu žádat o povolení pomocí dialogu (3) nebo výchozího dotazu (4).

Pokud zvolíte „výchozí dotaz“, bude mít dotaz základní vzhled základní vzhled definovaný prohlížečem (5). „Dialog“ vám umožní upravit si dotaz podle sebe (6) – doporučujeme proto zvolit tuto možnost.

Načíst šablonu

Při návrhu dotazu můžete vyjít ze tří předpřipravených šablon. Vyberete je kliknutím na rozbalovací seznam s názvem „vyberte šablonu“ (7).

Textový obsah dotazu

V této sekci můžete editovat obsah dotazu pro získání povolení.

„Titulek“ (8) slouží k úpravě obsahu nadpisu, jeho zarovnání (doleva, na střed nebo doprava) a velikosti a barvy písma.

„Obsah textu“ (9) slouží k úpravě textu pod nadpisem, zarovnání tohoto textu (doleva, na střed nebo doprava) a velikosti a barvy písma.


Nastavení tlačítek

V řádku „tlačítko pro potvrzení “ (10) můžete změnit barvu pozadí tlačítko, velikost písma a textový obsah tlačítka.

V řádku „tlačítko pro odmítnutí“  (11) se můžete rozhodnout, zda chcete odmítací tlačítko zobrazit. Pokud ano, můžete editovat jeho pozadí, velikost a barvu písma a textový obsah.

Aktivováním funkce „zobrazit křížek“ (12) se v pravém horním rohu objeví křížek, umožňující uživateli zavřít dotaz.

V liště „zaoblení tlačítek“ (13) nastavíte „kulatost“ tlačítek. Vybrat můžete ze zaoblení 0 až 15 pixelů.

V liště „poloha tlačítek“ (14) nastavíte, zda budou tlačítko pro potvrzení a tlačítko pro odmítnutí vedle sebe (a jaké bude vlevo a jaké napravo) nebo pod sebou (a jaké bude nahoře, resp. dole).

V liště „zarovnání tlačítek“ (15) nastavíte, zda text tlačítek bude zarovnaný doleva, na střed nebo doprava.


Nastavení patičky

V řádku „patička“ (16) můžete aktivovat textové zápatí dotazu. Zároveň zde upravíte obsah patičky a barvu a velikost písma textu.

V liště „rámeček patičky“ (17) se můžete rozhodnout, zda chcete mít zápatí od tlačítek oddělené vodorovnou čárou. Pokud ano, vyberte v liště její šířku (1 až 15 pixelů). Pokud  rámeček patičky v dotazu mít nechcete, ponechte výchozí hodnotu 0 pixelů.Nastavení dialogu

V této sekci je možné změnit samotný dialog (okno s dotazem).

V řádku „obrázek v pozadí“ (18) můžete do pozadí dotazu přidat např. texturu nebo fotografii. Pro její zobrazení musí být tlačítko „nezobrazovat pozadí“ vypnuté.

V barevné paletě můžete vybrat:

 • pozadí dialogu (19); funguje, pouze když je tlačítko „nezobrazovat pozadí“ zapnuté),
 • pozadí za dialogem (20); může mít určitou barvu, nebo být průhledné (v takovém případě uvidí uživatel okolo dotazu obsah stránky).

U políček „šířka dialogu“ (21) a „výška dialogu“ (22) můžete v pixelech nastavit šířku a výšku okna dotazu. Pokud ponecháte pole prázdná, rozměry dialogu se automaticky přizpůsobí rozměrům obsahu v okně.

V liště „pozice dialogu“ (23) nastavíte zarovnání okna dotazu na stránce.

Obrázky

Do pole „vložit obrázek nad text “ (24) můžete nahrát snímek, který se zobrazí nad nadpisem.

Do pole „vložit obrázek pod text “ (24) můžete nahrát fotografii, který se objeví pod textem.

Výšku obrázků v pixelech upravíte ve stejnojmenných polích (26). Šířka obrázku se automaticky přizpůsobí zvolené výšce.

Odsazení obsahu

V této sekci můžete upravit vzdálenost odsazení obsahu dotazu od okrajů okna. Do jednotlivých polí zadávejte velikost odsazení od levého (26), horního (27), praveho (28) a dolního (29) okraje v pixelech.

Dotaz si během úprav zobrazíte kliknutí na tlačítko „zobrazit dotaz“  (30). Úpravy uložíte kliknutím na tlačítko „uložit dialog“ (31).


2b) Nastavení zobrazení dotazu

Okamžik, ve který se dotaz pro získání povolení po načtení stránky uživateli zobrazí, nastavíte pomocí odkazu „nastavení okamžiku zobrazení“ (1).

Dotaz se může zobrazit ihned (2) – nebo ve chvíli, kdy návštěvník ze stránky odejde (3).


Pokročilejší nastavení nabízí list „zobrazit po časové prodlevě“ (4). Dotaz se uživateli zobrazí až po určité době, kterou stráví na stránce. Tuto časovou prodlevu nastavíte v poli „časová prodleva před zobrazením dotazu“  (5). Zadaná hodnota je v milisekundách.


Druhou možností pokročilého nastavení je list „zobrazit po odscrollování“ (6). Dotaz se objeví až v okamžiku, kdy se uživatel dostane na stránce za určitý bod. Vzdálenost tohoto bodu od záhlaví stránky určíte v poli „zobrazit dotaz na odběr notifikací po odscrollování“ (7). Hodnotu zadávejte v pixelech.

2c) Frekvence dotazování

Četnost, s jakou se dotaz bude uživateli zobrazovat, nastavíte pomocí odkazu „nastavení frekvence dotazování“ (1).

Dobu, která musí od první návštěvy uživatele uplynout k tomu, aby se dotaz spustil, nastavíte v poli „K zobrazení prvního dotazu musí od první návštěvy uplynout alespoň“ (2). V rozbalovací liště vyberete, zda musí uplynout určitý počet minut, hodin nebo dnů. 

Alternativou je „počet načtených stránek“ (3) – tedy počet stránek, které uživatel musí projít před tím, než se mu dotaz pro získání povolení zobrazí.

Čas, který musí před opětovným zobrazením dotazu stejnému uživateli uplynout, nastavíte v poli „K opakovanému zobrazení dotazu musí uplynout alespoň“ (4). V rozbalovací liště je možné vybrat z minut, hodin, dnů a počtu načtených stránek.

Maximální počet zobrazených dotazů pro jednoho uživatele nastavíte ve stejnojmenném poli (5). V rozbalovací liště je možné vybrat z minut, hodin, dnů a počtu načtených stránek.

2d) Vytvoření a nastavení uvítací zprávy

Uvítací zprávu vytvoříte kliknutím na odkaz „získání odběratelů“ (1) a „upravit uvítací notifikaci“ (2). 


Vzhled upravované zprávy se automaticky zobrazuje v „náhledu notifikace“. K dispozici je náhled v prohlížeči Chrome na desktopu s operačním systémem Windows (3) a v prohlížeči Chrome na smartphonu s operačním systémem Android (4). Zobrazení notifikace, jak ji uvidí uživatelé na desktopu, provedete kliknutím na tlačítko „zobrazit náhled notifikace“ (5).


Délka titulku (6) je omezená na 59 znaků, samotná zpráva (7) může mít až 120 znaků. U obou textů můžete emojis (8). Ikonu svého webu vložíte do notifikace kliknutím na tlačítko „nahrát“ (9). Stejným způsobem vložíte do zprávy také obrázek (10). 

Maximální velikost obrázku je 2 MB. Do složek můžete nahrát soubory o celkové velikosti 150 MB.

Pokud váš web využívá protokol http, je kromě nastavení uvítací notifikace (viz předchozí podkapitola >) nutné také vyplnit label (11), podle kterého aplikace Vilf.io vytvoří doménu třetího řádu (label.vilf.io). Díky této doméně bude možné rozesílat notifikace i z webu s http protokolem. 

V editačním poli (12) následně vytvořte stránku, která bude sloužit jako uvítací zpráva. Vše uložte kliknutím na tlačítko „uložit nastavení“ (13).

Všem uživatelům Vilf.io doporučujeme přechod na https protokol. Jeho zavedení vám zabere jen několik minut, významně tím ale zvýšíte bezpečnost svého webu a zlepšíte pozici stránek ve výsledcích vyhledávání.


3) Více variant dotazu pro získání povolení

Pokud chcete návštěvníkům svého webu zobrazovat více variant dotazu pro získání povolení, zapněte možnost A/X testování dotazů (viz úvod tohoto článku ).


3a) Vytvoření uvítací zprávy

Vícevariantnímu dotazu pro získání povolení předchází vytvoření uvítací zprávy. Tu vytvoříte kliknutím na „získávání odběratelů“ (1) a „skupiny dotazů pro A/X testování“ (2). Následně kliknete na tlačítko „vytvořit novou skupinu dotazů“ (3).


V poli „název skupiny“ (1) pojmenujte skupinu dotazů. Další úprava a nastavení uvítací notifikace je shodná s postupem u zprávy s jednou variantou .


3b) Vytvoření a nastavení dotazu pro získání povolení

Vlastní dotaz pro získání povolení můžete připravit až po vytvoření uvítací notifikace. V menu klikněte na „získávání odběratelů“ (1) a „skupiny dotazů pro A/X testování“ (2). Následně kliknete na název skupiny, pro kterou jste v předešlém kroku vytvořili uvítací notifikaci (3).

Dotazy pro získání povolení vytvoříte v sekci „dotazy pro A/X testování“ v zápatí stránky. Klikněte na tlačítko „přidat další“ (4).


Otevře se vám nové okno. V sekci „nastavení varianty dotazu “ (5) vyplňte pole „název varianty“  (6).

V poli „váha“  (7) můžete určit frekvenci zobrazování dané varianty v poměru k ostatním variantám dotazu. Např. pokud máte dva dotazy a oba mají váhu 50 %, budou se zobrazovat v poměru 1:1, tedy stejně často. Pokud má jeden dotaz váhu 80 % a druhý 20 %, budou se zobrazovat v poměru 4:1 – tzn. první dotaz se bude zobrazovat 4krát častěji.


Tvorba dotazů pro získání povolení probíhá dále stejným způsobem, jako u dotazu s jednou variantou

Po uložení dotazu vás aplikace přesměruje na stránku, na které nastavíte čas zobrazení. Podrobného průvodce nastavením najdete zde

Po nastavení času zobrazení vás Vilf.io přesměruje zpět na stránku dané skupiny. Frekvenci zobrazování dotazů nastavíte v zápatí, v sekci „nastavení frekvence zobrazování dotazů“ (8). Podrobného průvodce nastavením frekvence dotazování najdete zde.

Pomocí tlačítka „uživateli se náhodně střídají dotazy“ (9) můžete nastavit, zda se uživateli po prvním zobrazení dotazu bude zobrazovat stále stejná varianta, nebo zda se mu budou náhodně zobrazovat různé varianty dotazu. Nastavení frekvence dotazování uložíte kliknutím na tlačítko „uložit“ (10).


3c) Přiřazení skupin ke stránce

Přiřazením skupiny ke stránce můžete omezit zobrazování dotazu pro získání povolení jen na jednu stránku (např. produkt) nebo více stránek (např. kategorie produktů a produktové stránky, které pod ni spadají).

V menu klikněte na „získání odběratelů“ (1) a následně na „přiřazení skupin ke stránce“ (2). Poté klikněte na tlačítko „přiřadit“ (3).

Do otevřeného okna vložte URL adresu stránky, na které se má daná skupina dotazů zobrazovat (4) a v rozbalovací liště zvolte „rovná se“ (5).

Pokud chcete dotazy zobrazovat na produktových stránkách určité kategorie (s adresami web.cz/kategorie/produkt1, web.cz/kategorie/produkt2, web.cz/kategorie/produkt3 atd.), vložte do políčka adresu web.cz/kategorie a v rozbalovací liště zvolte „začíná na“ (6).

Číselná hodnota v poli „pořadí“ (7) určuje, které přiřazení dostane přednost v případě, že je k jedné adrese přiřazeno více skupin. V rozbalovací liště „skupina dotazů pro odběr“ (8) přiřaďte dané URL skupinu dotazů a klikněte na tlačítko „uložit“ (9).

Přiřazení skupiny dotazů otestujete kliknutím na tlačítko „otestovat přiřazení “ (10).


Do otevřeného okna zkopírujte adresu, kterou chcete otestovat (11) a klikněte na tlačítko „test“ (12). Následně se vypíše shoda s nastavením skupin dotazů.


Odpovědělo to na vaši otázku?